Soubory Cookies
Tyto stránky používají k poskytování svých služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Níže prosím udělte souhlas s použitím cookies kliknutím na příslušné tlačítko s typem použití dle Vaší preference. Více informací

O SPOLEČNOSTI

Firma byla založena v únoru roku 2000 a při jejím vzniku došlo k odkoupení části aktivit od tehdejší firmy Terms v.o.s.. Patříme mezi nejvýznamnější společnosti zabývající se měřící, regulační a automatizační technikou z Českobudějovického regionu.

Za dobu své existence původní aktivity, kterými byly a jsou měřící, regulační a automatizační technika, doplnila o další z oblastí technického zařízení budov, slaboproudých rozvodů, úspor energií a obnovitelných zdrojů energií.

Ve všech svých aktivitách firma TERMS CZ s.r.o. dbá především na vysokou kvalitu a profesionalitu poskytovaných služeb s důrazem na spokojenost všech svých zákazníků. Zcela ve shodě s tímto základním principem našeho podnikání jsme v roce 2002 zavedli a od té doby všechny zakázky a činnosti provádíme a řídíme ve shodě s požadavky řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Firma má sídlo v Českých Budějovicích a působí nejenom na území celé České republiky, ale i v zemích Evropské unie.

Již od samého počátku existence firmy patří mezi naše nejvýznamnější zákazníky přední výrobci a dodavatelé tepelné a elektrické energie


v Jižních Čechách, jakými jsou např. Teplárna České Budějovice a.s., Teplárna Strakonice a.s., Teplárna Písek a.s., Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. a mnoho dalších.

Mezi naše zákazníky patří také architekti, projektanti, státní instituce a mnoho dalších zákazníků. Každý z nich za námi přichází se svými specifickými požadavky, pro které vždy navrhneme optimální řešení, při jehož hledání využíváme bohaté a dlouholeté zkušenosti z oboru energetického auditorství, kde jsme držiteli všech potřebných oprávnění vč. oprávnění pro zpracování Průkazů energetické náročnosti budov.

Poté, kdy je náš návrh investorem odsouhlasen následuje realizační fáze projektu, na jejímž počátku je zpracování projektové dokumentace a na jejím konci plně funkční celek, odpovídající svému účelu. V našich aplikacích jsme dokázali propojit systémy rozličných výrobců a tím odstranit potřebu provozovat na jedné soustavě více dispečinků se všemi negativními dopady na ceny i spolehlivost dodávek.

Dnes tedy můžeme jednoznačně říci, že naši odborníci z oblasti dálkových přenosů dat jsou schopni našim zákazníkům nabídnout praxí ověřená řešení pro většinu jejich požadavků a potřeb.

Ani to nejkvalitnější zařízení není možné dlouhodobě provozovat a užívat bez pravidelné kontroly a údržby a bez zajištění odborného servisu, který v případě poruchy tuto dokáže rychle a spolehlivě odstranit. Naše servisní středisko disponuje dostatečným množstvím proškolených odborníků pro tyto činnosti.

Společnost TERMS CZ s.r.o. si váží důvěry všech svých zákazníků, pro které vždy bude mít připravenu ucelenou nabídku vysoce kvalitních produktů a služeb za konkurenceschopné ceny ze všech oborů činnosti. Chceme i nadále zůstat stálým a spolehlivým partnerem při řešení jejich potřeb a realizovat pro ně technicky i ekonomicky optimální řešení s dlouhodobou perspektivou jejich užití.