Soubory Cookies
Tyto stránky používají k poskytování svých služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Níže prosím udělte souhlas s použitím cookies kliknutím na příslušné tlačítko s typem použití dle Vaší preference. Více informací

Energetické audity, Průkazy energetické náročnosti budov

Energetické audity i Průkazy Energetické Náročnosti Budov zpracováváme pro fyzické i právnické osoby. Naše dlouholeté zkušenosti v tomto oboru dávají našim zákazníkům jistotu kvalitního zpracování požadovaných dokumentů.

Kdy tyto dokumenty potřebuje, kdy je naopak nepotřebujete a co je potřeba za podklady pro jejich vypracování naleznete v krátkém souhrnu níže.

Průkaz Energetické Náročnosti Budovy

Hodnotí budovu z hlediska stavebních konstrukcí a všech energií, které do budovy vstupují, tedy vytápění, ohřev TV, větrání, chlazení a osvětlení. Hodnocení se provádí na základě vypočtené energetické náročnosti budovy.

Průkazy zpracováváme pro fyzické i právnické osoby.

PENB potřebujete při:
 • Výstavbě nových budov
 • Výraznějších rekonstrukcích dokončených budov (změna probíhá na více než 25% podlahové plochy)
 • Prodeji nebo nájmu budovy nebo její části
Podklady potřebné pro vypracování:
 • Identifikační údaje objektu
 • Stavební projektová dokumentace
 • Doplňující informace ohledně topení, ohřevu vody, atd.
PENB nepotřebujete u:
 • Budov s plochou menší než 50 m2
 • Kulturních památek, nebo budov umístěných v památkové rezervaci
 • Budov pro rodinnou rekreaci
 • Průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ/rok

Pro získání podrobnějších informací ohledně zpracování PENB nás, prosím, kontaktujte. Dohodneme s Vámi podrobnosti.

Energetický audit

Vypracujeme pro Vás standardní energetický audit nebo energetickou studii. Ekonomické přínosy auditu velmi rychle pokryjí náklady na vypracování auditu. I nízkonákladová nebo beznákladová opatření mohou přinést vysoké úspory.

Máme dlouholeté zkušenosti s vypracováváním energetických auditů. Tyto audity vypracovává náš certifikovaný poradce Ing. Pavel Kříha (MPO, seznam energetických expertů, ev.č. 0043).

Co je Energetický audit:

Energetický audit je písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti, včetně doporučení k realizaci (§2, písm. n) zákona č. 406/2000 Sb.).

Energetický audit obsahuje:
 • Návrh konkrétních opatření, která postihují všechny energetické systémy v budově
 • Rozdělení opatření do kategorií podle ekonomické náročnosti jejich realizace (beznákladová, nízkonákladová, vysokonákladová)
 • Vyčíslení reálné ekonomické návratnosti investic na navržená opatření
 • Závěry, které jsou kombinací názoru auditora a požadavků a zkušeností provozovatele objektu
Energetický audit se zpracovává:
 • Pro budovy a provozy s roční spotřebou energií vyšší, než je zákonem č. 406/2000 o hospodaření energií v platném znění stanovený limit
 • Pro potřeby získání dotace či úvěru na energeticky úsporné projekty (zateplení budovy, instalace obnovitelného zdroje apod.),
 • Při plánované rekonstrukci budov, hledání úspor energie ve výrobních a dalších provozech

Ať už potřebujete vypracovat Průkaz Energetické Náročnosti Budovy, Energetický audit nebo jen konzultaci, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedeného formuláře, pošlete mail nebo zavolejte na čísla uvedená v záhlaví této stránky. Naši odborníci se s Vámi spojí a domluví další postup.

Napište nám
Položky označené * jsou povinné.
Odesláním tohoto kontaktního formuláře souhlasíte s poskytnutím vyplněných osobních údajů společnosti TERMS CZ s.r.o. v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a s Evropským nařízením General Data Protection Regulation (GDPR).